مقاله

تاریخ: دوشنبه 12 خرداد 1393 ساعت: 17:47 بازدید: 1744 نویسنده: حسینی


جملات-زیبا-و-احساسی-در-مورد-اشک-ولیاقت جملات-زیبا-و-احساسی-در-مورد-اشک-ولیاقت جملات-زیبا-و-احساسی-در-مورد-اشک-ولیاقت جملات-زیبا-و-احساسی-در-مورد-اشک-ولیاقت جملات-زیبا-و-احساسی-در-مورد-اشک-ولیاقت امتیاز : 9208 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ساعت: 17:59 بازدید: 1514 نویسنده: حسینی

 

 

جملات زیبا و آموزنده

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد

در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ؛

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید

جملات زیبا و آموزنده


جملات-زیبا-و-آموزنده-درباره-زن جملات-زیبا-و-آموزنده-درباره-زن جملات-زیبا-و-آموزنده-درباره-زن جملات-زیبا-و-آموزنده-درباره-زن جملات-زیبا-و-آموزنده-درباره-زن امتیاز : 5008 دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393 ساعت: 17:34 بازدید: 48161 نویسنده: حسینی

داستان من ، تو ، او

حکایت من، تو، او

من به مدرسه ميرفتم تا درس بخوانم
تو به مدرسه ميرفتي به تو گفته بودند بايد دکتر شوي
او هم به مدرسه ميرفت اما نمي دانست چرا


داستان-من-،-تو-،-او داستان-من-،-تو-،-او داستان-من-،-تو-،-او داستان-من-،-تو-،-او داستان-من-،-تو-،-او امتیاز : 118500 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 12 خرداد 1393
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393

مطالب محبوب

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1393
دوشنبه 12 اسفند 1392
پنجشنبه 22 اسفند 1392
پنجشنبه 22 اسفند 1392
پنجشنبه 22 اسفند 1392

صفحات مطالب